Вантажні перевезення за 2013 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до 2012р. млн.ткм у % до2012р.
Усіма видами транспорту 32887,6 108,2 4709,7 114,4
у тому числі        
залізничним 17745,6 90,3 1841,8 88,4
автомобільним1 15142,0 140,9 2867,9 141,0
авіаційним 2 255,4 2 225,4

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.