Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за 2012 рік
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню2
Послуги пошти та зв'язку всього 1067,9 742,0
у тому числі    
поштового 131,4 22,5
телеграфного 0,9 0,4
телефонного міського 183,8 110,9
телефонного сільського 8,1 7,2
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 28,1 16,1
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності 0,2
проводового мовлення 5,8 5,8
спеціального і фельдзв'язку 2,6
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 78,4 56,5
з нього кабельного телебачення 64,9 56,5
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,7 0,0
комп'ютерного 103,8 81,0
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 98,0 80,9
мобільного 522,9 442,9
з нього    
стільникового 522,9 442,9
транкінгового 0,0
__________________

1 З урахуванням ПДВ.

2 Збільшення суми доходів від надання послуг пошти та зв’язку населенню пояснюється уточненням суми доходів по мобільному стільниковому зв’язку за підсумками року.