Пасажирські перевезення за 2012 рік
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до 2011р. млн.пас.км у % до 2011р.
Усіма видами транспорту 236492,0 94,0 3322,6 101,2
у тому числі        
залізничним 10952,3 99,7 603,9 98,5
автомобільним 1 121953,1 89,0 1661,6 91,9
авіаційним 2 187,1 2 147,0
тролейбусним 90119,0 97,3 419,3 100,9
трамвайним 2 121,6 2 121,6
_____________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».