Вантажні перевезення за 2012 рік
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до 2011р. млн.ткм у % до 2011р.
Усіма видами транспорту 30394,8 76,3 4117,8 80,8
у тому числі        
залізничним 19644,8 74,6 2083,6 88,8
автомобільним1 10750,0 79,6 2034,2 74,0
авіаційним 2 276,7 2 236,0

_______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.