Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за 2011 рік
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 998,4 363,8
у тому числі    
поштового 127,7 20,6
телеграфного 0,7 0,4
телефонного міського 155,6 111,0
телефонного сільського 7,3 6,6
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 34,9 20,0
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 4,7 3,7
спеціального і фельдзв'язку 2,6
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 73,8 58,0
з нього кабельного телебачення 61,4 58,0
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,5 0,0
комп'ютерного 86,5 67,9
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 81,5 67,5
мобільного 503,1 75,6
з нього    
стільникового 503,1 75,6
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0

_________________

1 З урахуванням ПДВ.