Пасажирські перевезення за 2011 рік
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до 2010р. млн.пас.км у % до 2010р.
Усіма видами транспорту 251578,5 95,3 3282,4 92,3
у тому числі        
залізничним 10980,4 98,8 612,9 98,2
автомобільним 1 137053,8 84,1 1809,0 82,0
авіаційним 2 135,7 2 119,6
тролейбусним 92587,5 113,5 415,4 115,5
трамвайним 2 135,1 2 135,1

_________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».