Вантажні перевезення за 2011 рік
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до 2010р. млн.ткм у % до 2010р.
Усіма видами транспорту 39849,9 112,4 5096,0 106,2
у тому числі        
залізничним 26348,3 102,4 2347,7 99,2
автомобільним1 13501,6 138,9 2748,3 113,0
авіаційним 2 2

_____________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.