Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за 2009 рік
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 910,8 333,1
у тому числі    
поштового 109,4 18,9
телеграфного 1,2 0,7
телефонного міського 160,6 115,7
телефонного сільського 5,0 4,5
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 60,1 37,8
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 5,1 4,0
спеціального і фельдзв’язку 2,2
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 56,9 40,1
з нього кабельного телебачення 45,0 40,0
нагляду та технічного контролю за використанням частот 1,4 0,0
комп’ютерного 48,2 32,2
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 43,8 32,2
мобільного 460,7 79,2
з нього    
стільникового 460,7 79,2
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем     (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії

_____________

1 З урахуванням ПДВ.