Пасажирські перевезення за 2009 рік
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до 2008р. млн.пас.км у % до 2008р.
Усіма видами транспорту 367459,7 79,8 4424,8 81,0
у тому числі        
залізничним 11222,7 92,4 629,6 88,9
автомобільним1 260110,4 78,6 3347,7 79,5
авіаційним
тролейбусним 84139,1 79,7 375,6 81,6
трамвайним2 2 103,7 ...2 103,7

_______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».