Вантажні перевезення за 2009 рік
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до 2008р. млн.ткм у % до 2008р.
Усіма видами транспорту 32917,8 90,5 4106,7 93,6
у тому числі        
залізничним 24176,7 88,3 2218,5 85,6
автомобільним1 8741,1 97,1 1888,2 105,2
авіаційним

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.