Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 75,6 27,0
у тому числі    
поштового 8,4 1,5
телеграфного 0,1 0,1
телефонного міського 13,1 9,3
телефонного сільського 0,3 0,3
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 6,0 4,0
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 0,6 0,4
спеціального і фельдзв’язку 0,1 -
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 4,4 3,2
  з нього кабельного телебачення 3,5 3,2
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,1 0,0
комп’ютерного 3,4 1,9
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 2,9 1,9
мобільного 39,1 6,3
         з нього    
     стільникового 39,1 6,3
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
     супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ)
    цифрової безпроводової телефонії

_______________

1 З урахуванням ПДВ.