Пасажирські перевезення за січень 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня 2008р. тис.пас.км у % до січня 2008р.
Усіма видами транспорту 36251,6 101,1 440159,8 101,7
     у тому числі        
     залізничним 930,3 91,1 49248,0 88,9
     автомобільним1 27205,1 104,4 353814,5 105,5
     авіаційним
     тролейбусним 7165,0 89,3 31390,1 89,7
     трамвайним2 2 123,9 2 123,9

________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Згідно із Законом України «Про державну статистику» інформація конфіденційна.