Пасажирські перевезення за 2008 рік
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис.за 2008р. у % до 2007р. тис.пас.км за 2008р. у % до 2007р.
Всіма видами транспорту 460410,7 104,3 5459,7 112,8
      у тому числі        
      залізничним1 12148,1 99,0 708,1 99,5
      автомобільним2 331136,5 106,1 4210,6 118,2
      авіаційним3,4 4 32,8 4 35,3
      тролейбусним 105556,1 101,4 460,1 100,6
      трамвайним4 4 90,3 4 91,3

_______________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.