Вантажні перевезення за 2008 рік
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т за 2008р. у % до  2007р. тис.ткм за 2008р. у % до 2007р.
Всіма видами транспорту 36385,7 97,9 4387,2 100,6
      у тому числі        
      залізничним1 27385,5 93,3 2592,6 95,4
      автомобільним2 9000,2 115,1 1794,6 109,2
      авіаційним3

_____________

1 Відправлення вантажів (загальне навантаження).

2 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення вантажів.