Пасажирські перевезення за січень–квітень 2008 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів, тис. Пасажирооборот,  млн.пас.км
за січень–квітень 2008р. у % до січня–квітня 2007р. за січень–квітень 2008р. у % до січня–квітня 2007р.
Всіма видами транспорту 151748,9 111,6 1819,8 120,0
у тому числі        
залізничним1 3870,1 102,2 208,1 101,4
автомобільним2 109845,3 115,2 1430,3 126,1
авіаційним3,4 4 115,9 4 120,8
тролейбусним 34252,3 104,5 149,5 103,0
трамвайним4 4 93,8 4 95,0

__________________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.