Пасажирські перевезення за січень–березень 2008 року
  Перевезено (відправлено)пасажирів, тис. Пасажирооборот,  млн.пас.км
за січень–березень 2008 р. у % досічня–березня 2007 р. за січень–березень 2008 р. у % досічня–березня 2007 р.
         
Всіма видами транспорту 112586,5 112,7 1335,4 119,3
у тому числі        
залізничним1 2835,9 108,0 151,0 99,3
автомобільним2 81804,2 115,9 1050,4 125,3
авіаційним3,4 4 128,6 4 131,0
тролейбусним 25218,1 105,8 110,1 104,1
трамвайним4 4 93,7 4 94,6

_______________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.