Пасажирські перевезення за січень–лютий 2008 року
  Перевезено (відправлено)пасажирів, тис. Пасажирооборот,  млн.пас.км
за січень–лютий2008р. у % до січня–лютого2007р. за січень–лютий2008р. у % до січня–лютого 2007р.
         
Всіма видами транспорту 72097,8 111,7 859,1 118,7
у тому числі        
залізничним1 1890,3 110,9 98,0 100,5
автомобільним2 52418,4 114,4 675,4 124,1
авіаційним3,4 4 136,4 4 135,9
тролейбусним 16110,1 106,2 70,4 104,6
трамвайним4 4 90,9 4 91,9

_________________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.