Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень – вересень  2009 року

  Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційн івитрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 53549428,2 100 28714556,3 53,6 12105812,8 22,6 2597342,0 4,9 5382043,5 10,1 2319082,8 4,3 2430590,8 4,5
  у тому числі                            
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 21702,8 100 6146,3 28,3 1168,0 5,4 9693,3 44,7 3589,4 16,5 1105,8 5,1
Промисловість 40019809,0 100 27584594,3 68,9 2230857,7 5,6 2108606,5 5,3 4520047,4 11,3 1990930,9 5,0 1584772,2 3,9
Будівництво 671621,7 100 424301,9 63,2 21924,7 3,3 113719,6 16,9 48860,9 7,3 62814,6 9,3
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 10565556,3 100 143531,9 1,3 9696652,1 91,8 76488,5 0,7 197865,5 1,9 72157,8 0,7 378860,5 3,6
Діяльність готелів та ресторанів 136863,1 100 48651,1 35,5 23482,4 17,2 7568,2 5,5 33081,2 24,2 12904,4 9,4 11175,8 8,2
Діяльність транспорту та зв’язку 692678,2 100 234465,1 33,9 49314,3 7,1 62362,4 9,0 150705,1 21,8 56310,5 8,1 139520,8 20,1
Фінансова діяльність 110703,3 100 881,9 0,8 94571,5 85,4 608,4 0,6 4863,3 4,4 1658,1 1,5 8120,1 7,3
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 991607,8 100 177432,3 17,9 10860,1 1,1 292574,0 29,5 238205,3 24,0 89751,9 9,1 182784,2 18,4
Освіта 22798,9 100 4183,2 18,3 525,2 2,3 11304,6 49,6 4643,8 20,4 2142,1 9,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 62506,7 100 20665,6 33,1 4995,7 8,0 19020,0 30,4 7367,2 11,8 10458,2 16,7
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 253194,4 100 69652,9 27,5 74,7 0,0 20470,9 8,1 83364,5 32,9 30840,9 12,2 48790,5 19,3

________________

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.

Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.