Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності за 9 місяців 2008р.1
  Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційні витрати
тис. грн. % Тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис .грн. % тис. грн. %
                             
Усього 71158460,6 100 41399651,0 58,2 16569959,4 23,3 2404342,0 3,4 5579361,3 7,8 2416666,3 3,4 2788480,6 3,9
у тому числі                            
Промисловість 51309440,7 100 39456949,1 76,9 1660512,8 3,2 1779459,8 3,5 4536891,2 8,8 2027740,1 4,0 1847887,7 3,6
Будівництво 1489494,3 100 1109319,7 74,5 21652,4 1,4 202172,5 13,6 79895,8 5,4 76453,9 5,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 15705013,4 100 183981,2 1,2 14603148,0 93,0 74870,5 0,5 246303,8 1,5 89767,8 0,6 506942,1 3,2
Діяльність готелів та ресторанів 122562,9 100 52028,4 42,5 12768,5 10,4 6651,5 5,4 30484,0 24,9 11923,7 9,7 8706,8 7,1
Діяльність транспорту та зв’язку 837052,2 100 321452,1 38,4 55483,2 6,6 82074,2 9,8 181137,7 21,6 66639,1 8,0 130265,9 15,6
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1120917,5 100 185977,0 16,6 10724,9 1,0 417255,6 37,2 258544,8 23,1 94524,5 8,4 153890,7 13,7
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту 214474,2 100 58335,1 27,2 96,0 0,1 14855,1 6,9 72260,6 33,7 26444,5 12,3 42482,9 19,8

________________

1Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.