Архів: 2009 | 2008
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за 2010 рік
  Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) Операційні витрати
з реалізованої продукції
(робіт, послуг)
У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційні витрати
тис. грн. тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 104618624,6 107955878,0 100 55210634,0 51, 2 29495172,4 27,3 3898288,7 3,6 9783769,4 9,1 4236576,0 3,9 5331437,5 4,9
у тому числі                              
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 1970778,1 1817022,1 100 1115156,0 61,4 - - 109644,5 6,0 251771,4 13,9 104180,3 5,7 236269,9 13,0
Промисловість 68749380,1 72018180,2 100 51269868,6 71,2 3611376,2 5,0 2903117,7 4,0 7746637,8 10,8 3477793,3 4,8 3009386,6 4,2
Будівництво 1935856,9 1938262,3 100 1409560,8 72,7 - - 35062,7 1,8 248347,6 12,8 96893,8 5,0 148397,4 7,7
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 28070194,4 27507653,6 100 289504,7 1,1 25608335,1 93,1 147466,7 0,5 449112,6 1,6 161610,4 0,6 851624,1 3,1
Діяльність готелів та ресторанів 170324,2 239578,6 100 94405,2 39,4 35818,0 14,9 10401,4 4,3 56271,1 23,5 21693,3 9,1 20989,6 8,8
Діяльність транспорту та зв'язку 1471507,5 1510798,7 100 469886,8 31,1 171482,9 11, 3 84402,0 5,6 283770,9 18,8 102439,3 6,8 398816,8 26,4
Фінансова діяльність 102009,8 79124,1 100 4796,5 6,1 15821,6 20,0 4583,1 5,8 20123,9 25,4 6955,1 8,8 26843,9 33,9
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1686926,0 2242667,8 100 391178,4 17,5 52338,7 2,3 565518,2 25,2 523734,7 23,4 191257,4 8,5 518640,4 23,1
Освіта 13166,8 36646,9 100 7279,9 19,9 - - 679,7 1, 8 17145,6 46,8 6936,6 18,9 4605,1 12,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 83504,8 118184,2 100 38500,0 32,6 - - 6605,6 5,6 35477,8 30,0 13448,4 11,4 24152,4 20,4
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 364803,3 447350,8 100 120312,9 26,9 - - 30786,3 6,9 151314,4 33,8 53344,0 11,9 91593,2 20,5

____________________________________________

1 Крім банків та бюджетних установ.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.