Архів: 2009 | 2008
Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2010 році

  Кількість найманих
працівників
(штатні та позаштатні
працівники), осіб
Середньомісячна заробітна плата найманих
працівників, грн.
Обсяг реалізованої
продукції
(робіт, послуг),
тис.грн.
Усього 1 66493 1072, 24 13981623,2
у тому числі

 

 

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 4415 1012,86 474403,8
Промисловість 13739 1131,76 1621113,5
Будівництво 8091 1052,15 901707,6
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 16915 952,46 9437308,2
   торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 2073 1014,22 857128,1
   оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 10547 931,21 8041580,0
   роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 4295 974,82 538600,1
Діяльність готелів та ресторанів 1471 913,80 50058,9
Діяльність транспорту та зв'язку 3813 964,31 415526,5
Фінансова діяльність 691 1365,48 55738,4
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 13514 1246,14 873721,4
Освіта 388 1039,71 9898,3
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1014 861,98 44330,7
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 2428 1055,23 97785,0


1 Дані наведено без фермерських господарств та банків, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.