Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за 2009 рік
  Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) Операційні витрати
з реалізованої продукції
(робіт, послуг)
У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційні витрати
тис. грн. тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 88582549,2 93373426,4 100 43898870,9 47,0 28637496,7 30,7 3991943,9 4, 3 8361381,9 8,9 3567347,9 3,8 4916385,1 5, 3
у тому числі                              
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 1711905,6 1676543,4 100 1079876,7 64,4 101050,7 6,0 235722,0 14,1 78602,4 4,7 181291,6 10,8
Промисловість 54452690,6 58461380,1 100 40002746,4 68,4 3252049,4 5,6 2992095,1 5,1 6526945,8 11,2 2893724,6 4,9 2793818,8 4,8
Будівництво 2095563,7 2063930,9 100 1511250,5 73,2 37975,1 1,8 249767,8 12,1 98925,7 4, 8 166011,8 8,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 26916318,8 27254258,8 100 329873,6 1,2 25044818,9 91,9 153909,6 0,6 470621,2 1,7 170849,8 0,6 1084185,7 4,0
Діяльність готелів та ресторанів 139150,8 203591,4 100 71705,3 35,2 36996,7 18, 2 11522,9 5, 7 47198,9 23,2 18247,4 8,9 17920,2 8,8
Діяльність транспорту та зв'язку 1049396,2 1156704,7 100 403118,0 34,9 144474,4 12,5 88849,6 7,7 233014,1 20,1 86972,7 7,5 200275,9 17,3
Фінансова діяльність 207997,1 178850,1 100 2823,8 1,6 127262,4 71,2 2263,9 1,3 17988,8 10,0 6293,7 3,5 22217,5 12,4
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1586306,3 1851522,1 100 348305,2 18,8 31882,8 1,7 564313,7 30,5 408551,8 22,1 150533,9 8,1 347934,7 18,8
Освіта 13035,1 32784,6 100 6585,6 20,1 748,4 2,3 15375,8 46,9 6131,0 18,7 3943,8 12,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 73587,7 103144,5 100 37133,8 36,0 7118,8 6,9 29738,9 28,8 11095,7 10,8 18057,3 17,5
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 336427,3 389982,0 100 105286,3 27,0 12,5 0,0 32011,1 8,2 126181,4 32,4 45869,0 11,7 80621,7 20,7

________________

1 Крім банків та бюджетних установ.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.

 Дані без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.