Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2009 році

  Кількість
найманих
працівників (штатні та
позаштатні
працівники),
осіб
Середньомісячна заробітна плата найманих
працівників, грн.
Обсяг реалізованої
продукції
(робіт, послуг),
тис.грн.
Усього 1 69221 947,00 13960916,0
у тому числі      
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 4615 854,76 402815,7
Промисловість 14394 951,00 1428721,3
Будівництво 8832 1012,28 1089336,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 17113 853,03 9572429,1
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 2208 917,62 768870,4
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 11051 808,72 8296180,5
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 3854 943,07 507378,2
Діяльність готелів та ресторанів 1501 660,93 45183,0
Діяльність транспорту та зв'язку 4059 801,71 365999,2
Фінансова діяльність 715 1313,40 122303,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 13922 1121,25 802064,1
Освіта 455 838,46 10250,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 986 700,69 38235,7
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 2601 962,49 83563,6

1 Дані наведено без фермерських господарств та банків.

Дані без урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.