Архів: 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень – червень 2011 року

  Операційні витрати
з реалізованої продукції
(робіт, послуг)
У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів
та послуг,
придбаних для перепродажу
та реалізованих
без
додаткової обробки
амортизація витрати
на оплату праці
відрахування на соціальні заходи інші операційн івитрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 55131551,8 100 34152359,1 61,9 9623810,6 17,5 1834437,7 3,3 5132891,9 9,3 2244671,9 4,1 2143380,6 3,9
у тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 18672,5 100 5546,7 29,7 - - 1129,9 6,1 7972,9 42,7 2970,5 15,9 1052,5 5,6
Промисловість 45082431,6 100 33222020,1 73,7 2501042,9 5,5 1518884,2 3,4 4384357,6 9,7 1969166,2 4,4 1486960,6 3,3
Будівництво 474436,6 100 310372,3 65,4 - - 13036,6 2 ,8 77215,6 16,3 31503,2 6,6 42308,9 8,9
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 7744479,6 100 130111,0 1,7 7045407,2 91,0 64564,0 0,8 183091,5 2,4 66699,4 0 ,8 254606,5 3,3
Діяльність готелів та ресторанів 108760,4 100 44888,5 41,3 11509,8 10,6 4194,4 3,9 27322,2 25,1 10812,2 9,9 10033,3 9,2
Діяльність транспорту та зв'язку 643921,4 100 217406,2 33,8 47472,3 7,4 45375,5 7,0 131162,3 20,4 47791,9 7,4 154713,2 24,0
Фінансова діяльність 16589,8 100 1062,6 6,4 3558,2 21 ,5 369,3 2,2 3870,9 23,3 1370,0 8,3 6358,8 38,3
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 734638,8 100 143963,6 19,6 14820,2 2,0 169277,9 23 ,1 196359,4 26,7 74383,8 10,1 135833,9 18,5
Освіта 17306,4 100 3795,3 21,9 - - 268,8 1,6 8191,6 47,3 3545,5 20,5 1505,2 8,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 56190,9 100 17538,4 31,2 - - 3616,2 6,4 18569,5 33,1 7436,7 13,2 9030,1 16,1
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 233872,2 100 55543,1 23,7 - - 13712,2 5,9 94711,0 40,5 28967,0 12,4 40938,9 17,5


________________

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.

Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.