Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень – червень 2010 року

  Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційн івитрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 43645150,1 100 24717788,1 56,6 9157365,2 21,0 1822575,1 4,2 4217618,7 9,7 1845609,6 4,2 1884193,4 4,3
у тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 19301,2 100 7196,5 37,3 920,0 4,8 7710,0 39,9 2812,8 14,6 661,9 3,4
Промисловість 33746827,2 100 24015620,4 71,2 1681782,8 5,0 1467412,4 4,3 3618412,6 10,7 1618790,1 4,8 1344808,9 4,0
Будівництво 319194,4 100 183057,8 57, 3 13401,9 4,2 66920,6 21,0 27668,0

8,7

28146,1 8,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 8018835,3 100 106107,4 1,3 7409176,8 92,4 54093,3 0,7 147183,5 1,8 54420,5 0,7 247853,8 3,1
Діяльність готелів та ресторанів 101760,5 100 35276,3 34,7 20576,5 20,2 4322,3 4, 3 24164,2 23,7 9560,3 9,4 7860,9 7,7
Діяльність транспорту та зв'язку 441483,7 100 163529,9 37,0 27206,6 6,2 34997,8 7,9 102366,2 23,2 38451,6 8,7 74931,6 17,0
Фінансова діяльність 16950,2 100 597,5 3,5 7660,0 45,2 305,1 1,8 2556,5 15,1 970,8 5,7 4860,3 28,7
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 744011,2 100 135009,5 18, 2 10962,5 1,5 230800,0 31,0 166581,6 22,4 62096,5 8,3 138561,1 18,6
Освіта 15780,6 100 3527,0 22,4 304,9 1,9 7135,3 45,2 2903,5 18,4 1909,9 12,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 45210,4 100 15521,9 34,3 2707,0 6,0 14114,2 31,2 5514,0 12,2 7353,3 16,3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 175543,8 100 52252,9 29,8 13290,0 7,6 60375,6 34,4 22382,8 12, 7 27242,5 15,5

________________

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.

Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.