Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності1 за I півріччя 2008р.

  Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційні витрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис .грн. % тис. грн. %
                             
Усього 45532866,6 100 26322195,7 57,8 10652934,3 23,4 1605124,6 3,5 3610890,0 7,9 1571653,2 3,5 1770068,8 3,9
  у тому числі                            
Промисловість 32820526,1 100 25102157,9 76,5 1140005,8 3,5 1138312,8 3,5 2942972,3 8,9 1322636,7 4,0 1174440,6 3,6
Будівництво 914877,4 100 674809,1 73,8 12923,2 1,4 127380,5 13,9 49949,2 5,5 49815,4 5,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутовихвиробів та предметівособистого вжитку 9986600,3 100 121901,2 1,2 9280392,0 92,9 49733,4 0,5 159351,3 1,6 58129,4 0,6 317093,0 3,2
Діяльність готелів таресторанів 76957,6 100 32449,1 42,2 7944,3 10,3 4304,0 5,6 19102,1 24,8 7523,9 9,8 5634,2 7,3
Діяльність транспорту та зв’язку 528045,6 100 200935,9 38,1 30974,5 5,9 52928,9 10,0 118241,9 22,4 43503,5 8,2 81460,9 15,4
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 798169,1 100 131781,1 16,5 7928,6 1,0 332149,9 41,6 164056,0 20,6 60118,4 7,5 102135,1 12,8
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту 134567,8 100 37196,9 27,6 74,0 0,0 9633,5 7,2 46406,7 34,5 16900,4 12,6 24356,3 18,1

________________

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.