Архив:2006

 

Основні показники розвитку підприємств - суб’єктів підприємницької діяльності за 2007 рік

 

 

  Всього у тому числі
великих підприємств середніх підприємств малих підприємств
Кількість підприємств, одиниць 13153 40 2011 11102
Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення1 56 0 9 47
Середньорічна кількість зайнятих2 працівників, осіб 431712 215243 155232 61237
Середньорічна кількість найманих3 працівників, осіб 429584 215243 155031 59310
Фонд оплати праці, тис.грн. 6616547,9 4363166,8 1804291,2 449089,9
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн. 1283,52 1689,24 969,86 630,99
Обсяг реалізованої продукції робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн. 82869780,1 46174292,8 33138991,8 3556495,5
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн. 82280015,1 45704632,2 32919684,0 3655698,9

 

1 При округлені сума не дорівнюється підсумку

2 Включаючи штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників.

3 Включаючи штатних та позаштатних працівників.