Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності  за  2007 рік1  

 

 

  Операційні витрати з реалізованої продукції(робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційні витрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис .грн. % тис. грн. %
                             
Усього 82278985,8 100 41221336,9 50,1 25353372,7 30,8 2734226,9 3,3 6571821,3 8,0 2777520,2 3,4 3620707,8 4,4
  у тому числі                            
Промисловість 50504081,4 100 37306515,1 73,9 2047587,2 4,1 1750830,2 3,5 5024546,6 9,9 2230077,2 4,4 2144525,1 4,2
Будівництво 2712645,0 100 2065214,3 76,1 37808,5 1,4 323400,1 11,9 124679,3 4,6 161542,8 6,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутовихвиробів та предметівособистого вжитку 24266896,3 100 257427,4 1,1 22813384,4 94,0 107930,9 0,4 330777,5 1,4 119862,7 0,5 637513,4 2,6
Діяльність готелів таресторанів 162596,9 100 78029,2 48,0 10601,0 6,5 8412,5 5,2 37825,2 23,3 14169,8 8,7 13559,2 8,3
Діяльність транспорту та зв’язку 1076007,1 100 428694,2 39,8 87175,7 8,1 100177,4 9,3 215042,8 20,0 79246,7 7,4 165670,3 15,4
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1673912,9 100 294805,3 17,6 21822,2 1,3 640497,7 38,3 329872,0 19,7 118610,8 7,1 268304,9 16,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту 276919,8 100 78897,8 28,5 202,2 0,1 20021,3 7,2 86992,0 31,4 31188,6 11,3 59617,9 21,5

________________

1 Сформовано за однорідними продуктами, що відносяться до відповідного виду економічної діяльності, крім банків та бюджетних установ.