Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень – березень 2011 року

  Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційн івитрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 27063714,1 100 16625309,5 61,4 4862861,0 18,0 959713,8 3,5 2507642,4 9,3 1095514,1 4,1 1012673,3 3,7
у тому числі                            
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 8767,8 100 2812,2 32,1 423,9 4,8 3459,2 39,5 1289,4 14,7 783,1 8,9
Промисловість 22252727,7 100 16187305,5 72,7 1480181,4 6,7 792686,8 3,6 2144782,0 9,6 962727,0 4,3 685045,0 3,1
Будівництво 223123,0 100 145101,5 65,0 7557,0 3,4 37007,7 16,6 14996,4 6,7 18460,4 8,3
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 3696115,5 100 62237,3 1,7 3346735,1 90,5 30223,7 0,8 90820,3 2,5 32862,4 0,9 133236,7 3,6
Діяльність готелів та ресторанів 47820,7 100 19378,0 40,5 4715,7 9,9 2081,2 4,4 12539,0 26,2 5027,2 10,5 4079,6 8,5
Діяльність транспорту та зв'язку 299635,0 100 95142,3 31,8 21890,2 7,3 22064,6 7,4 64823,6 21,6 23140,1 7,7 72574,2 24,2
Фінансова діяльність 8524,7 100 551,1 6,5 2017,2 23,7 178,1 2,1 1922,1 22,5 693,9 8,1 3162,3 37,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 367284,3 100 69527,6 18,9 7321,4 2,0 95473,0 26,0 92736,3 25,2 35105,6 9,6 67120,4 18,3
Освіта 9221,2 100 2384,9 25,9 141,2 1,5 4226,4 45,8 1811,3 19,7 657,4 7,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 31357,6 100 11208,6 35,8 1861,6 5,9 9153,2 29,2 3636,1 11,6 5498,1 17,5
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 119024,9 100 29607,9 24,9 7021,7 5,9 46155,1 38,8 14218,1 11,9 22022,1 18,5


________________

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.

Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.