Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень – березень 2009 року

  Операційні витрати з реалізованої продукції(робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційн івитрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 16772947,6 100 8800029,8 52,5 3810968,9 22,7 832350,8 5,0 1765553,9 10,5 765628,4 4,6 798415,8 4,7
  у тому числі                            
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 5473,8 100 1443,4 26,4 337,0 6,2 2544,1 46,5 949,1 17,3 200,2 3,6
Промисловість 12742636,3 100 8466775,1 66,4 923679,4 7,3 680682,6 5,3 1481255,5 11,6 657568,8 5,2 532674,9 4,2
Будівництво 164153,2 100 94937,8 57,8 6624,0 4,0 34434,1 21,0 15125,1 9,2 13032,2 8,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 3107602,0 100 51395,6 1,7 2820037,6 90,7 26057,6 0,8 67140,7 2,2 24472,9 0,8 118497,6 3,8
Діяльність готелів та ресторанів 39446,9 100 13224,8 33,5 7080,6 17,9 2455,0 6,2 9845,4 25,0 3809,8 9,7 3031,3 7,7
Діяльність транспорту та зв’язку 224551,7 100 71740,3 31,9 16100,0 7,2 22078,2 9,8 48638,2 21,7 18030,1 8,0 47964,9 21,4
Фінансова діяльність 49109,3 100 357,3 0,7 42978,7 87,5 204,4 0,4 1805,0 3,7 595,7 1,2 3168,2 6,5
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 317653,9 100 65200,0 20,5 1056,5 0,3 84702,0 26,7 80245,5 25,3 29987,4 9,4 56462,5 17,8
Освіта 8503,9 100 1948,4 22,9 183,2 2,2 3973,6 46,7 1646,8 19,4 751,9 8,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 20513,4 100 7831,0 38,2 1614,9 7,9 6098,4 29,7 2359,6 11,5 2609,5 12,7
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 93163,2 100 25149,6 27,0 36,1 0,0 7387,5 7,9 29527,7 31,7 11068,5 11,9 19993,8 21,5

________________

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.

Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.