Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності1за І квартал 2008 р.

  Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційні витрати
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис .грн. % тис. грн. %
Усього 21037370,6 100 11504539,0 54,7 5345239,2 25,4 833365,4 4,0 1768907,3 8,4 772596,5 3,7 812723,2 3,8
  у тому числі                            
Промисловість 14852618,5 100 11010851,3 74,1 666871,7 4,5 536118,7 3,6 1450397,6 9,8 653631,3 4,4 534747,9 3,6
Будівництво 347408,7 100 231160,6 66,5 5478,6 1,6 60005,1 17,3 23580,1 6,8 27184,3 7,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутовихвиробів та предметівособистого вжитку 4857975,4 100 58109,4 1,2 4521557,1 93,1 25533,7 0,5 78594,4 1,6 28553,6 0,6 145627,2 3,0
Діяльність готелів таресторанів 33788,7 100 13686,4 40,5 3157,4 9,3 2133,4 6,3 8742,5 25,9 3437,4 10,2 2631,6 7,8
Діяльність транспорту та зв’язку 242200,2 100 90454,6 37,3 13249,5 5,5 24664,5 10,2 56167,9 23,2 20752,3 8,6 36911,4 15,2
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 456554,8 100 71236,9 15,6 2900,7 0,6 232562,1 50,9 76263,7 16,7 28114,7 6,2 45476,7 10,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту 65284,4 100 18324,6 28,1 40,5 0,1 4321,3 6,6 22283,6 34,1 8148,1 12,5 12166,3 18,6

________________

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.