Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

у січні–вересні 2020 року1

 

 

Січень–вересень 2020р.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (без ПДВ), млн.грн

4087,6

у тому числі

 

продовольчі товари

1221,9

непродовольчі товари

2865,7

Питома вага в оптовому товарообороті підприємств оптової торгівлі, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

29,9

непродовольчі товари

70,1

Частка продажу підприємствами оптової торгівлі товарів, які вироблені на території України, %

59,4

продовольчі товари

93,3

непродовольчі товари

44,9

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.