Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі1

 

 

Січень–вересень

2018р.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (без ПДВ), млн.грн

4813,8

у тому числі

 

продовольчі товари

1342,2

непродовольчі товари

3471,6

Питома вага в оптовому товарообороті підприємств оптової торгівлі, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

27,9

непродовольчі товари

72,1

Частка продажу підприємствами оптової торгівлі товарів, які вироблені на території України, %

62,5

продовольчі товари

93,5

непродовольчі товари

50,6

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.