Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

  Обсяг оптового товарообороту за cічень-червень 2012р., млн.грн. Питома вага, у % Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, % У тому числі питома вага, %
продовольчих товарів непродовольчих товарів продовольчих товарів непродовольчих товарів
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 9265,0 15,5 84,5 81,7 88,5 80,5