Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

у січні–червні 2020 року1

 

 

Січень–червень 2020р.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (без ПДВ), млн.грн

2637,3

у тому числі

 

продовольчі товари

784,6

непродовольчі товари

1852,7

Питома вага в оптовому товарообороті підприємств оптової торгівлі, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

29,7

непродовольчі товари

70,3

Частка продажу підприємствами оптової торгівлі товарів, які вироблені на території України, %

58,9

продовольчі товари

93,6

непродовольчі товари

44,2

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.