Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі1

 

 

Січень–червень 2018р.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (без ПДВ), млн.грн

3411,4

у тому числі

 

продовольчі товари

934,2

непродовольчі товари

2477,2

Питома вага в оптовому товарообороті підприємств оптової торгівлі, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

27,4

непродовольчі товари

72,6

Частка продажу підприємствами оптової торгівлі товарів, які вироблені на території України, %

65,3

продовольчі товари

93,2

непродовольчі товари

54,8

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.