Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

  Обсяг оптового товарообороту за січень-березень 2013р., млн.грн. У тому числі Питома вага, у % Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, % У тому числі питома вага, %
продовольчих товарів непродовольчих товарів продовольчих товарів непродовольчих товарів продовольчих товарів непродовольчих товарів
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 3483,0 664,7 2818,3 19,1 80,9 76,7 85,2 74,7