Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

у січні–березні 2020 року1

 

 

Січень–березень 2020р.

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (без ПДВ), млн.грн

1219,8

у тому числі

 

продовольчі товари

377,0

непродовольчі товари

842,8

Питома вага в оптовому товарообороті підприємств оптової торгівлі, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

30,9

непродовольчі товари

69,1

Частка продажу підприємствами оптової торгівлі товарів, які вироблені на території України, %

56,9

продовольчі товари

93,5

непродовольчі товари

40,5

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.