Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

у січні–березні 2019 року1

 

 

Січень–березень 2019р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

1316,6

продовольчі товари

361,5

непродовольчі товари

955,1

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

продовольчі товари

27,5

непродовольчі товари

72,5

Частка продажу товарів, які вироблені на території України, %

52,3

продовольчі товари

36,9

непродовольчі товари

92,9

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.