Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
на 1 вересня 2021 року
1

 

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність, з 1 га зібраної площі

 

га

у % до 1 вересня 2020

ц

у % до 1 вересня 2020

ц

у % до 1 вересня 2020

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові2

305755

94,3

11431441

97,0

37,4

103,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

257283

95,9

10074849

97,6

39,2

101,8

ячмінь

37591

86,7

1077125

88,3

28,7

102,1

кукурудза на зерно

567

17141

30,3

Буряк цукровий фабричний

Соняшник2

23884

97,1

446046

110,1

18,7

113,3

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

866

7,7

9441

3,9

10,9

50,2

Соя

к

к

к

Картопля

9908

91,8

1968974

81,7

198,7

81,7

Культури овочеві відкритого ґрунту

3416

107,8

894738

112,3

261,9

104,2

Культури плодові та ягідні

х

х

5231793

106,5

х

х

Підприємства

Культури зернові та зернобобові2

243841

92,0

9431904

94,4

38,7

102,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

215292

94,0

8598297

95,3

39,9

101,3

ячмінь

19213

77,8

595683

78,8

31,0

101,3

кукурудза на зерно

567

17141

30,3

Буряк цукровий фабричний

Соняшник2

23884

97,1

446046

110,1

18,7

113,3

Ріпак озимий та

кольза (ріпак ярий)

866

7,7

9441

3,9

10,9

50,2

Соя

к

к

к

Картопля

к

к

к

Культури овочеві відкритого ґрунту

Культури плодові та ягідні

х

х

к

к

х

х

Підприємства

Культури зернові та зернобобові2

61915

104,8

1999536

111,1

32,2

105,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

41991

107,6

1476553

113,2

35,2

105,4

ячмінь

18378

98,6

481442

103,7

26,2

105,2

кукурудза на зерно

Буряк цукровий фабричний

Соняшник2

Ріпак озимий та

кольза (ріпак ярий)

Соя

Картопля

к

к

к

к

к

к

Культури овочеві відкритого ґрунту

3416

107,8

894738

112,3

261,9

104,2

Культури плодові та ягідні

х

х

к

к

х

х

___________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 У початково оприбуткованій масі.

3 Із загальної площі насаджень.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.