Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами1

(грн за т)

 

Культури зернові та зернобобові

Насіння культур олійних

Буряк цукровий фабричний

Картопля

Культури овочеві

Культури плодові та ягідні

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Молоко

Яйця, за тис.шт

1996

170,1

259,1

48,2

414,9

352,2

265,6

955,7

187,8

115,4

1997

172,7

240,0

81,6

314,5

277,3

179,9

1040,8

255,7

121,7

1998

157,4

323,1

56,5

378,7

292,5

274,6

1540,7

277,0

119,1

1999

206,3

462,5

90,9

569,4

372,5

629,0

1725,5

327,7

130,7

2000

417,4

474,1

150,9

737,7

329,5

754,5

2352,6

514,1

181,6

2001

381,2

761,7

142,2

533,5

377,2

533,6

4084,2

577,4

218,0

2002

289,7

812,6

137,9

738,8

479,1

650,6

3942,9

493,1

168,9

2003

538,4

830,5

134,4

662,8

470,6

383,8

3753,9

611,3

188,0

2004

461,7

1132,7

126,7

808,6

524,5

772,9

5377,3

777,9

231,7

2005

377,7

948,3

154,7

729,3

731,1

738,6

7308,6

1037,0

245,7

2006

483,0

913,6

160,2

1357,4

755,8

1555,9

6956,2

929,3

192,2

2007

807,5

1917,5

133,0

1233,5

920,4

810,8

6770,0

1585,8

259,9

2008

703,9

1460,2

181,0

955,6

1050,5

1920,8

10853,8

1862,0

361,4

2009

710,9

1863,6

677,4

1232,8

2896,9

10791,4

1737,9

401,7

2010

1047,6

2832,3

336,1

1865,4

2601,4

2400,8

11259,1

2723,9

453,9

2011

1318,4

3133,3

3181,3

1209,4

4793,6

12415,3

3124,8

494,1

2012

1524,8

3137,9

2113,1

1483,6

1641,6

12104,1

2877,7

667,7

2013

1309,6

3107,9

2776,4

2631,4

2120,5

11017,4

3300,9

684,9

20142

1592,8

3612,8

4204,6

5043,0

5242,2

13330,7

3670,7

674,2

20152

2432,7

7181,6

4938,8

3045,5

3092,0

19974,7

3954,5

3

20162

3000,1

8130,6

3

6445,8

19123,3

4682,1

3

20172

3551,0

8530,4

3

9447,1

28826,0

    6461,3

3

20182

4302,4

8581,2

3

2018,3

30388,4

7045,0   

3

___________

1 По підприємствах з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів. Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат; за 1996-2011рр. – з урахуванням дотацій.

2 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.