Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році1

(без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат)

(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)

 

зернові та зернобобові культури

Олійні культури

картопля

Овочі

Плоди та ягоди

Худоба та птиця (у живій вазі)

молоко та молочні продукти

яйця, за тис.шт.

усього

у т.ч. овочі закритого ґрунту

Січень

2096,5

5742,8

4566,7

4660,0

-

2

14243,6

3897,4

2

Січень – лютий

2312,2

6320,4

4344,0

3906,7

-

5284,0

16166,3

3932,8

2

Січень – березень

 2417,0

 6887,3

 4344,0

 4844,4

 -

 -

 17938,8

 3907,0

 … 2

Січень – квітень

 2509,5

 7058,7

 4344,0

 3906,7

 -

 3139,5

 18122,6

 4048,0

 … 2

Січень – травень

2488,7

7196,2

4344,0

504,9

-

2913,2

18408,0

4037,7

2

Січень – червень

 2448,3

7271,1

 4344,0

 732,0

2

 3628,8

 19129,2

 4045,4

2

Січень – липень

 2429,8

 7249,5

 4344,0

 781,7

  2

 2642,9

 19568,9

 3939,0

  2

Січень – серпень

 2401,3

 7244,8

 4344,0

 931,5

   2

 2668,9

 19812,9

 3917,0

   2

Січень – вересень

 2355,0

 7038,7

 4344,0

 1054,1

  2

 2767,9

 19750,9

 3900,8

  2

Січень – жовтень

 2402,5

 6912,8

 4133,8

 1113,3

  2

 2810,0

 19859,0

 3894,4

  2

Січень – листопад

2398,7

6988,1

4666,1

1195,4

2

3010,7

19647,3

3920,7

2

За 2015 рік

2432,7

7181,6

4938,8

3045,5

2

3092,0

19974,7

3954,5

2

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.