Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності за IV квартал 2019 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн

Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів

(у % до загального обсягу)

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

Усього

 

589455,8

171299,3

404481,0

13675,5

29,1

68,6

2,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

243636,5

19285,8

222507,5

1843,2

7,9

91,3

0,8

Наземний і трубопровідний транспорт

49

95491,7

5985,3

88958,8

547,6

6,3

93,1

0,6

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

к

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

21056,1

7015,1

11760,3

2280,7

33,3

55,9

10,8

Інформація та телекомунікації

J

30738,3

18110,9

12434,1

193,3

58,9

40,5

0,6

Видавнича діяльність

58

1421,1

461,8

883,9

75,4

32,5

62,2

5,3

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

к

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2285,4

1645,8

к

к

72,0

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

25519,0

15921,9

к

к

62,4

к

к

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

1159,8

к

к

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

к

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

34422,2

2361,0

25622,9

6438,3

6,9

74,4

18,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

99189,2

7685,7

90186,0

1317,5

7,8

90,9

1,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

2119,5

1822,5

297,0

86,0

14,0

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

к

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

88805,7

4861,2

82726,7

1217,8

5,5

93,1

1,4

Наукові дослідження та розробки

72

3880,0

к

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

2840,5

к

2625,2

к

к

92,4

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

к

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

1207,2

831,8

к

к

68,9

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

57949,2

41983,5

15587,1

378,6

72,4

26,9

0,7

Освіта

P

50724,0

48628,8

1655,5

439,7

95,9

3,2

0,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

36915,8

23567,9

12658,8

689,1

63,8

34,3

1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

12043,6

к

10358,7

к

к

86,0

к

Надання інших видів послуг

S

2780,9

к

1710,1

к

к

61,5

к

______________

   1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.