Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Луганській області у III кварталі 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

 

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

630530,8

207065,3

32,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

252692,2

24178,6

9,6

Наземний і трубопровідний транспорт

49

122909,3

9446,1

7,7

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

12779,0

5116,1

40,0

Тимчасове розміщування

55

9517,9

2574,4

27,0

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

3261,1

2541,7

77,9

Інформація та телекомунікації

J

34864,8

20146,6

57,8

Видавнича діяльність

58

2467,2

740,1

30,0

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2561,7

1963,8

76,7

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

28721,8

17424,3

60,7

Комп'ютерне рограмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

924,1

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

71148,6

19769,6

27,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

149919,0

к

к

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

1937,8

1152,9

59,5

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

87540,2

4051,9

4,6

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

854,5

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

2102,2

1770,9

84,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

45060,8

32721,2

72,6

Освіта

P

21560,5

20515,2

95,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

31867,0

26578,3

83,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

к

к

к

 

______________

   1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.