Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Луганській області у II кварталі 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

874693,9

497578,3

56,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

227209,7

26452,5

11,6

Наземний і трубопровідний транспорт

49

154992,3

10139,5

6,5

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

12049,9

4147,9

34,4

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

к

к

к

Видавнича діяльність

58

к

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

31939,4

16881,6

52,9

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

56991,4

18702,3

32,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

69405,4

3614,0

5,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

1618,9

517,1

31,9

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

63416,3

к

к

Наукові дослідження та розробки

72

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

к

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

к

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

58896,5

31301,0

53,1

Оренда, прокат і лізинг

77

к

Діяльність із працевлаштування

78

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

10619,4

Обслуговування будинків і територій

81

32805,1

31301,0

95,4

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

Освіта

P

37087,7

35832,5

96,6

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

366854,4

357649,1

97,5

Охорона здоров'я

86

364704,9

355499,6

97,5

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

2149,5

2149,5

100,0

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7537,3

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

к

к

к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

к

к

к

Надання інших індивідуальних послуг

96

к

к

к

 

______________

   1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.