Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Луганській області у II кварталі 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

477092,2

157416,9

33,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

183869,6

14441,2

7,9

Наземний і трубопровідний транспорт

49

102351,4

3002,9

2,9

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4030,5

1187,2

29,5

Тимчасове розміщування

55

3055,8

668,8

21,9

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

974,7

518,4

53,2

Інформація та телекомунікації

J

34724,2

20374,8

58,7

Видавнича діяльність

58

2125,1

782,6

36,8

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2634,0

1998,7

75,9

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

28943,2

17589,4

60,8

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

к

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

64391,8

19409,3

30,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

75604,7

9829,1

13,0

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

1664,7

1080,7

64,9

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

63544,7

2953,6

4,6

Наукові дослідження та розробки

72

7717,9

4128,7

53,5

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

к

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

1788,6

1525,4

85,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

43982,2

32230,9

73,3

Освіта

P

46759,2

45728,6

97,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

17629,7

13268,7

75,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

к

к

к

 

______________

   1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.