Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Луганській області у I кварталі 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

 

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

907389,2

509642,2

56,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

247588,5

23495,1

9,5

Наземний і трубопровідний транспорт

49

132616,3

7117,7

5,4

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

10732,7

3824,9

35,6

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

33709,5

19099,5

56,7

Видавнича діяльність

58

к

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

30564,5

17989,6

58,9

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

64911,9

19048,2

29,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

64721,3

2582,9

4,0

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

к

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

60929,3

1987,0

3,3

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

к

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

Ветеринарна діяльність

75

к

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

57340,7

30956,7

54,0

Оренда, прокат і лізинг

77

к

Діяльність із працевлаштування

78

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

9438,2

Обслуговування будинків і територій

81

32399,8

30953,4

95,5

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

32130,8

31064,1

96,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

386689,9

377528,7

97,6

Охорона здоров'я

86

384413,4

375252,2

97,6

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

2276,5

2276,5

100,0

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

к

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

к

к

к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

к

к

к

Надання інших індивідуальних послуг

96

к

к

к

 

______________

   1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.