Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Луганській області у I кварталі 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

534980,7

176114,1

32,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

210055,5

19394,5

9,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

99016,4

7446,2

7,5

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

12247,8

5871,1

47,9

Тимчасове розміщування

55

4951,9

1555,4

31,4

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

7295,9

4315,7

59,2

Інформація та телекомунікації

J

33733,9

20232,4

60,0

Видавнича діяльність

58

2030,8

978,6

48,2

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2302,1

1968,2

85,5

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

28228,2

17203,0

60,9

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

925,2

22,8

2,5

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

68631,8

24686,3

36,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

92910,3

12279,8

13,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

2167,9

1648,6

76,0

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

70288,6

3904,7

5,6

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

804,4

146,5

18,2

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

910,7

582,3

63,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

43861,3

32072,0

73,1

Освіта

P

41007,3

39771,0

97,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

23218,3

19617,1

84,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6353,8

1321,1

20,8

Надання інших видів послуг

S

2960,7

868,8

29,3

 

______________

   1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.