Показники діяльності субєктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

Усього

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти середнього підприємництва

суб’єкти малого підприємництва

з них

мікропідприємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

21589

3526

6

217

3303

2877

18063

к

к

17991

2017

21296

3408

4

199

3205

2763

17888

3

17885

17789

2018

21849

3449

6

203

3240

2797

18400

3

18397

18241

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

98

16

0

1

15

13

82

к

к

82

2017

98

16

0

1

15

13

82

0

82

82

2018

101,5

16

0

1

15

13

85

0

85

85

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

131443

104441

33316

54938

16187

7035

27002

к

к

25550

2017

126208

97798

18224

62457

17117

7118

28410

267

28143

26469

2018

97324

65025

9512

39010

16503

7117

32299

216

32083

29388

Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

112268

103329

33316

54908

15105

5995

8939

к

к

7559

2017

107009

96487

18224

62428

15835

5921

10522

264

10258

8680

2018

77760

63861

9512

38979

15370

6062

13899

213

13686

11147

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

53490713,7

48333131,8

22549736,2

16556338,8

9227056,8

3176701,6

5157581,9

к

к

4840167,1

2017

45026441,4

38944123,7

8224754,6

19761482,3

10957886,8

4065648,9

6082317,7

16459,0

6065858,7

5604646,8

2018

47127316,5

39903122,3

12023906,1

15647460,6

12231755,6

4579581,4

7224194,2

15213,2

7208981,0

6687262,8

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.