Показники діяльності субєктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2017 році1

 

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти середнього підприємництва

суб’єкти
малого підприємництва

з них

мікропідприємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

21296 

199 

3205 

2763 

17888

3 

17885 

17789 

Кількість суб’єктів господарювання на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

98

0

1

15

13

82

0

82

82

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

126,2

18,2

62,5

17,1

7,1

28,4

0,3

28,1

26,5

Кількість найманих працівників, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

107,0

18,2

62,5

15,8

5,9

10,5

0,3

10,2

8,7

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

45026,4

8224,7

19761,5

10957,9

4065,6

6082,3

16,4

6065,9

5604,6

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.